Dentálna hygiena

Základným predpokladom pre zdravé zuby po celý život je správna dentálna hygiena. Ide o najlacnejšiu a najúčinnejšiu prevenciu ochorení v dutine ústnej. Táto účinná liečebno-preventívna metóda modernej stomatológie vedie k zachovaniu vlastných zubov v ústach aj po celý život. Jej úlohou je vytvorenie optimálnych hygienických podmienok v dutine ústnej klienta, pre vysoko odborné výkony stomatológa. Cieľom dentálnej hygieny je eliminovať vznik zubného kazu a zabrániť vzniku ochorení a zápalov na tkanivách závesného aparátu zuba. V rámci starostlivosti o našich pacientov odporúčame pravidelné absolvovanie dentálnej hygieny aspoň raz za 6 mesiacov.