Prvá návšteva zubára – vstupné vyšetrenie

Každý nový pacient podstúpi vstupné vyšetrenie, na základe ktorého stanovíme plán ošetrenia, ktorý prispôsobujeme vždy Vášmu času aj preferenciám v rôznych možnostiach ošetrenia. Najskôr však preberieme dôvody, ktoré Vás na ku nám privádzajú a bude nás zaujímať Váš celkový zdravotný stav. Pri prvom vstupnom vyšetrení hodnotíme aktuálny stav chrupu a ústnej dutiny pacienta a následne odporučíme najlepšie možné riešenia. Následne zhodnotíme Vaše RTG vyšetrenie. Zameriame sa na vyhľadanie prípadných kazov, kontrolu stavu existujúcich výplní, koruniek a mostíkov a zhodnotenie celkovej funkcie a estetiky Vašich zubov. Neoddeliteľnou súčasťou je vyšetrenie ďasien. Na základe vyššie uvedených informácií Vám vieme stanoviť detailný liečebný plán a riešenia.