Stomatologická chirurgia

Pod termínom stomatochirurgia rozumieme všetky chirurgické výkony na zuboch, čeľustiach a mäkkých tkanivách ústnej dutiny.  U nás v ambulancii prevádzame jej základné úkony. Špecializujeme sa hlavne na extrakciu mliečnych a trvalých zubov, ktoré sa už nedajú zachrániť. Extrakcia zubov patrí k najčastejším stomatochirurgickým zákrokom. Ide o mechanické vybratie zuba (laicky vytrhnutiu) z jeho zubného lôžka a je pre mnohých desivou a psychicky traumatizujúcou predstavou. Hoci je extrakcia zuba najčastejším dentálnym výkonom, pre rad z nás zostáva veľkým strašiakom.
Extrakcia zuba je bežný dentálny výkon, ktorý je vykonávaný spravidla ambulantne. Úkon sa vykoná buď s použitím zubárskych kliešťov alebo páky. Konkrétny postup pri extrakcii volí stomatológ podľa obtiažnosti extrakcie, ktorá závisí od polohy zubu, od stupňa poškodenia či konzistencie zubu, od kvality koreňa a stavby kosti. K odstráneniu zubu vedú rôzne dôvody. Medzi najväčšie patrí poškodenie zubu rozsiahlym kazom. Ďalšími dôvodmi sú parodontopatia, ktorá spôsobila silné uvoľnenie zubu alebo vyrastenie zubu z okolitého tkaniva, zápal zubného nervu, ktorý infiltroval kosť a nehojí sa. Extrakcie zubov vykonávame pri lokálnom umŕtvení. Pri špecifických prípadoch používame celkové znecitlivenie ústnej dutiny. Trhanie zubu s umŕtvením nebolí.
Ďalším chirurgickým úkonom, ktorý u nás prevádzame je Incizia (rez, prerezanie, časť chirurgického zákroku). Incízia je narezanie mäkkých tkanív nad zápalovým ložiskom a vypustenie hnisu alebo pri sťaženom prerezávaní zuba múdrosti. Najčastejším problémom so zubami múdrosti je práve ich sťažené prerezávanie.