Protetická stomatológia (Zubné korunky, mostíky a snímacie zubné náhrady)

Zubné náhrady riešia stratu chýbajúcich zubov. Používajú sa k náhrade jedného alebo viacerých zubov. Strata zuba nemusí znamenať zásadný problém z hľadiska estetiky ani funkčnosti. Náhradám zubov sa venuje odbor zubného lekárstva nazývaný protetická stomatológia (skrátene protetika). Zubný mostík je fixná zubná náhrada, ktorá slúži ako náhrada jedného alebo viacerých zubov. Zubný mostík sa skladá z troch a viacerých zubných koruniek, ktoré sa uchytia v jednom celku na susedné zuby a je vhodnou náhradou jedného alebo viacerých stratených zubov. Zubná korunka patrí medzi pevné (fixné) zubné náhrady, ktoré Vám pevne pripojíme na nabrúsený zub pacienta. My používame zirkónové alebo kovokeramických zubné korunky.

Snímacie zubné náhrady sa používajú na obnovenie chrupu s rozsiahlejšími defektmi.
Od snímateľnej náhrady očakávame dobré držanie pri jedení a hovorení.  Snímateľné zubné náhrady sa vyhotovujú individuálne tak, aby sa pri vložení do úst presne zodpovedali tvaru ústnej dutiny pacienta. Zvyknúť si na zubnú náhradu netrvá dlho. Treba aj dodržiavať starostlivý denný režim čistenia zubnej náhrady. Snímacie zubné náhrady môžu byť čiastočné alebo celkove. Čiastočné zubné protézy sú snímateľné protézy, ktoré sú ukotvené na existujúcich zvyšných zuboch. Celkové zubné protézy sú snímateľné protézy, ktoré tvoria náhradu pravých zubov, pri úplnej strate zubov v jednej, alebo v oboch čeľustiach.